website clocks
 


  KELMET SANT'ANTNIN TA' PADOVA...
  "
Kif jehles mid-dnub, il-bniedem niedem jibda jara minnufih, jigifieri jibda jaghraf lil Gesu".
2016 Il-Ħabbar ta' Sant'Antnin
ĊAK Triq S.Sommier Birkirkara, BKR461
. Tel: 21498343 - Fax: 21443458
E-mail:
habbar
@cakmalta.org