Bord Editorjali:

  P. Paul Darmanin OfmConv. (Direttur Generali)
  P. Edmund Teuma OfmConv. (Editur)
  Dalia Kandalaft OV
 
Diane Calleja Gilson
 

IL-ĦABBAR TA' SANT'ANTNIN
ĊAK, Triq S. Sommier
Birkirkara BKR 4611

Tel: +356 21498343 - Fax: +356 21443458
E-mail:
habbar@cakmalta.org

 
2016 Il-Ħabbar ta' Sant'Antnin
ĊAK Triq S.Sommier Birkirkara, BKR461
. Tel: 21498343 - Fax: 21443458