ABBONAMENTJiena qed nibghat is-somma ta'   bhala abbonament gdid imgedded, ghal sena f'IL-KELMA KULJUM. Nixtieq nibda nircevih mix-xahar ta' f'dan l-indirizz:

Tel: Firma:
 


Ipprintja u ibghat din il-formula f'dan l-indirizz:
EMMAUS
CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara BKR4611

Hu mitlub li ma jintbaghtux flus fl-envelop imma cekk li ghandu jkun indirizzat EMMAUS