Is-7 Ħadd tal-Għid
Sena A
2
8 ta' Mejju 2017Għid il-Ħamsin
Sena A
4 ta' Ġunju 2017It-Trini Qaddisa
Sena A
11 ta' Ġunju 2017It-tifkira solenni tal-Ġisem u d-demm ta' Kristu

Sena A
18 ta' Ġunju 2017


SiteLock

_______________________________

JUM IL-MULEJ
(edizzjoni internet)