L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. Hallelujah! QARI TAL-QUDDIESA TALADD
Qari: Ezekjel (2: 2-5)
Salm Responsorjali: Salm 122
Qari II: Korintin (12: 7-10)
Evangelu: Mark (6: 1-6)

TALBIET TA' INTERĊESSJONI

EDUKAZZJONI LITURĠIKA

Ir-rużarju huwa talba sabiħa ħafna, imma mhux waqt il-quddiesa. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika tirbaħ fuq kull tip ta’ talb. Itlob permezz tal-quddiesa.

 

Jekk tixtieq tgħaddi xi kumment jew twassal l-opinjoni tiegħek
Iktbilna hawn