Alla ta’ Sidna Ġesł Kristu jdawwal l-għajnejn ta’ qalbna biex nagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħna. QARI TAL-QUDDIESA TALADD
Qari: Għamos (7: 12-15)
Salm Responsorjali: Salm 84
Qari II: Efesin (1, 3-14)
Evangelu: Mark (6: 7-13)

TALBIET TA' INTERĊESSJONI

EDUKAZZJONI LITURĠIKA

Għat-talb personali ejja ftit minuti qabel il-quddiesa, jew oqgħod ftit minuti wara l-quddiesa, jew agħmel viżta f’mument ieħor; waqt il-quddiesa itlob mal-komunitą.

 

Jekk tixtieq tgħaddi xi kumment jew twassal l-opinjoni tiegħek
Iktbilna hawn