lt-34 Ħadd
ta' matul is-sena
Sena B - Kristu Sultan
23 ta' Novembru 2014


L-1 Ħadd
tal-Avvent
Sena B
30 ta' Novembru 2014


It-2 Ħadd
tal-Avvent
Sena B
7 ta' Diċembru 2014

It-Tnissil bla Tebgħa
ta' Marija
Sena B
8 ta' Diċembru 2014
 
 

SiteLock

_______________________________

JUM IL-MULEJ
(edizzjoni internet)