It-30 Ħadd
ta' matul is-sena
Sena A
26 ta' Ottubru 2014
 

Tifkira Solenni
Tal-Fidili Mejtin Kollha
Sena A
2 ta' Novembru 2014
 

Il-Konsagrazzjoni
tal-Bażilka tal-Lateran
Sena A
9 ta' Novembru 2014
 
 
 

SiteLock

_______________________________

JUM IL-MULEJ
(edizzjoni internet)