Ħamis
ix-Xirka
Sena B
2 ta' April 2015

It-Tifkira Solenni
tal-Passjoni tal-Mulej
Sena B
3 ta' April 2015

Is-Sahra fil-Lejl Qaddis
tal-Qawmien tal-Mulej
mill-Imwiet - Sena B
4 ta' April 2015

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien
tal-Mulej mill-Imwiet
Sena B
5 ta' April 2015

 
 

SiteLock

_______________________________

JUM IL-MULEJ
(edizzjoni internet)