INTRODUZZJONI

L-EWWEL KMANDAMENT 

"Jien hu Alla sidek: ma jkollokx Alla iehor ghajri"

IT-TIENI KMANDAMENT 

"La ssemmix l-isem ta' Alla fil-batal"

IT-TIELET KMANDAMENT 

"Hares il-Hdud u l-Btajjel"

IR-RABA' KMANDAMENT 

"Weggah lil missierek u 'l ommok"

IL-HAMES KMANDAMENT 

"La toqtolx"

IS-SITT KMANDAMENT 

"La tiznix"

IS-SEBA' KMANDAMENT 

"La tIsraqx"

IT-TMIEN KMANDAMENT 

"La tixhidx haga b'ohra"

ID-DISA' KMANDAMENT 

"La tixtieqx nisa ta' l-ohrajn"

L-GHAXAR KMANDAMENT 

"La tixtieqx hwejjeg ta' l-ohrajn"

 

 


Il-kitbiet u l-artikli li jinsabu f'din il-website mhux qed jinkitbu bil-karattri Maltin biex kulhadd ikun jista' jaqrahom bil-font standard tas-sistema tieghu.


e-mail

 

  Copyright CAK Malta 2001