Kalendarju


Gimgha liturgika
3 - 8 ta' Novembru 2003
It-tielet gimgha tas-salterju

Il-kulur tad-data
jindika l-kulur liturgiku tal-gurnata

 
   

It-Tnejn
3 ta' Novembru

Ferja
jew
San Martin de Porres, Religjuz, (Tifkira)

Qari: Rumani 11, 29-36; Salm 68, 14, 30-31.33-34.36-37; Luqa 14, 12-14.


It-Tlieta
4 ta' Novembru

San Karlu Borromeo, Isqpo, (Tifkira Obbligatorja)

Qari: Rumani 12, 5-16; Salm 130, 1-3; Luqa 14, 15-24.


L-Erbgha
5 ta' Novembru

Ferja

Qari: Rumani 13, 8-10; Salm 11, 1-2.4-5.9; Luqa 14, 25-33.


Il-Hamis
6 ta' Novembru

Ferja

Qari: Rumani 14, 7-12; Salm 26, 1.4.13-14; Luqa 15, 1-10.


Il-Gimgha
 7 ta' Novembru

Ferja

Qari: Rumani 15, 14-21; Salm 97, 1-4; Luqa 16, 1-8.


Is-Sibt
 8 ta' Novembru

Ferja
jew
Il-Madonna f'jum is-Sibt, (Tifkira)

Qari: Rumani 16, 3-9.16.22-27; Salm 144, 2-5.10-11; Luqa 16, 9-15.

 
 
 

Jum il-Mulej + Mistoqsija u Twegiba
HOME PAGE


Jekk tixtieq tghaddi xi kumment jew twassal l-opinjoni tieghek...

iktbilna hawn